FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В МОНТАНА

IMG_20200326_152459

За първи път в най-новата си история Общинският съвет в Монтана проведе закрито заседание. Причината е извънредното положение в страната, заради епидемията от корона вирус и липсата на текст в Закона за местното самоуправление и местната администарция, който да позволява провеждането на заседание под друга форма – дистанционно, на подпис и т. н.

Съветниците трябваше да гласуват  нови цени за ползване залите на Младежкия дом. Според предложението, което кметът Зл. Живков оттегли по време на заседанието,  с 30 %  ще се увеличи цената за наемане на голямата зала, като от 50 лв/ч става 80 лв/ч. Предвидени са отстъпки  след третия час, като за ползване на залата за 8 часа цената е 500 лв.

35лв/ч остава наемът за ползване на заседателната зала. За нея отстъпките започват след втория час като за осем часа наемът е 240 лв.Премахва се преференциалната цена за „Обредни дейности”, които досега са плащали  5 лв / ч за ползването на тази зала за сватби и други

Определят се наеми за ползване на  репетиционните зали – от 15 лв/ч до 100 лв за осем часа.

В предложението е предвидено занапред да  се плаща наем и за ползване на фоайето на сградата – от 30 лз за един час до 210 лв за осем часа.

В отоплителния сезон от 1 ноември до 31 март наемателите ще плащат и по : 180 лв на ден за голямата зала; за заседателната  зала по 50 лв; 30 лв на ден за репетиционните зали, и 130 лв  за отопление на фоайето.

От наем ще се освобождават всички прояви, организирани от община Монтана,  от съюзите на слепите, на глухите, на диабетиците и на ветераните от войните .

В мотивите към предложението за новите цени е посочено, че те са в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. Целта на промяната е увеличение на приходите, а очакваният резултат – цени, които отговарят на действителните разходи за подръжката на помещенията.

Докладната записка ще бъде внесена за гласуване на следващо заседание на Общинския съвет.

Приет бе и отчет за свършеното по Програмата за намаляване на фините прахови частици  и полиароматните въглеводороди в атмосферния въздух. Вече са определени  зоните в града, в които ще бъдат подменяни отоплителните уреди.  И още -миналата година в Монтана са измити 1 760 дка улици в града, това е струвало 232 200 лв. На газ миналата година са преминали още 3 предприятия, а битовите абонати са със 146 повече. Така са редуцирани 16 000 куб м емисии  CO2.

Приет бе и отчет за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците. През 2019 г. са почистени 20 сметища, започнало е изграждането на компостираща инсталация и е открит център за разделно събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци. В сините контейнери са събрани  43 т. хартиени,  в зелените 42 т. пластмасови опаковки и н жълтите 40 т. стъклени  отпадъци.

На депото в Монтана са приети 17 217 т. битови отпадъци, от тях 15 281 тона са сепарирани, т. е. отделени са 345 т. хартия, пластмаса, черни и цветни метали и стъкло, които са предадени за по-нататъшно оползотворяване. Купени са 15 контейнера за строителни отпадъци, които се разполагат в района на строителните обекти.

На закритото заседание като  общински съветник се закле Мартин Бориславов, който влиза на мястото на назначената за зам. областен управител Десислава Димитрова. Той попълни и мястото й  в комисиите по бюджет и финанси и здравеопазване и социални дейности към Общ. съвет.

Приет бе отчета за изпълнението на бюджета за 2019 година, както и отчета за общинския дълг. В края на 2019 г. Монтана има задължения от близо 7 млн лв.С решение от днес съветниците делегираха права на кмета, да сключи договор за нов кредит от ФЛАГ в размер на 1,8 млн лв . Средствата са за разходи за изграждане на компостиращата инсталация, срокът за погасяване 12 месеца.

Приети бяха и отчетите на общинските дружества.

Най-висока средна заплата имат двама служители в технологичния парк 1 100 лв, като в сравнение с миналата година тя е нараснала с 333 лв.В Регионалното депо за отпадъци средната заплата е 989 лв, по –висока със 103 лв от миналата година. 1 005 лв е средната заплата на „Общински пазар”ЕООД, нараснала за година с 88 лв.

583 лв е средната заплата в „Медико-техническа лаборатория 1”, по-висока с 94 лв в сравнение с предходната година.

Share Button

Източник: НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!