FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

С БЛИЗО 8 МЛН ЛВ ПОВЕЧЕ ЩЕ ИМА В БЮДЖЕТА СИ МОНТАНА

1-000

С   31   гласа „за„ без нито един против, съветниците приеха бюджета  на община Монтана за 2020 г. от 51 328 000 лв. Държавната субсидия е 29 500 000 лв, собствените приходи 21 320 000 лв. В сравнение с миналата година бюджетът нараства със  7 620 000 лв.

Просрочените задължения на общината са 2 107 000 лв, просрочените вземания близо 2 000 000 лв.

1 330 000 лв са предвидени за погасителни вноски по дългосрочни заеми, които общината е взела от фонд „ФЛАГ”за финансиране на собственото си  участие в различни проекти финансирани от ЕС. Още 500 000 лв ще бъдат отделени за погасяване на краткосрочните заеми от фонд „ФЛАГ” , които общината е взела за реализиране  на проекта „Образователна инфраструктура”. През настоящата година за съфинансиране на проекти в бюджета са предвидени 1 000 000 лв. 11 340 000 лв ще дойдат по изпълнение на проекти, финансирани от ЕС.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. е 970 500 лв, като общата рамка по този параграф е 5 700 000 лв.

Най-голяма част от държавната субсидия, е предвидена за образование 21 615 000 лв. За издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищата и детско здравеопазване 2 262 000 лв.

За социални грижи – заплати, издръжка , домашен патронаж, програми за временна заетост и проекти са предвидени 3 723 000 лв, с 500 000 лв повече в сравнение с миналата година.

Средствата за чистота нарастват с близо 1 200 000 лв до 4 540 000 лв. За озеленяване са предвидени 100 000 лв, за В и К 92 000 лв. За библиотека „Гео Милев” са отделени  600 000 лв, за музеи и галерии 320 000 лв,. В параграф „Други дейности по културата” са записани 1 270 000 лв.За физкултура и спорт 940 000 лв.

С 1 240 000 лв нарастват приходите от такса „смет” през 2020 г. като общата сума е 5 467 000 лв. Близо 2 000 000 лв очаква общината от продажби на земя. Близо 500 000 лв трябва да бъдат събрани от такси за ползване на детски градини и още 150 000 лв – за ползване на детски ясли.Предвидено е  400 000 лв да  бъдат събрани от такси за ползване на технически и административни услуги, които осигурява общината.

1 250 000 лв ще бъдат събрани от данък върху недвижимите имоти, 2 550 000 лв от данък на превозните средства, 1 200 000 лв от имуществени данъци.

Прието бе и предложението на групата съветници от БСП за отпускане на 2 000 лв при покупка на първо жилище от млади семейства.

Съветниците одобриха предложение на кмета Зл. Живков чрез лизинг, общината да купи нови автомобили. Монтана ще кандидатства и пред ЕФМ „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” за подмяна на улично осветление.

Одобрено бе и предложение на комисията по бюджет и финанси за отпускане на 5 500 лв, с които да бъде купен зъболекарски стол за стоматологичен кабинет  в с. Смоляновци.

И през тази година общината ще продължи да изпълнява социалните си ангажименти, увери Златко Живков – стипендиите за талантливи деца, за студенти по медицина и педагогика при определени условия, безплатното пътуване на пенсионерите, издръжката на различни клубове и организации на  хора в неравностойно положение, отопление на църквите, подкрепата за млади семейства, за предприемачи и за малки местни инициативи.

Share Button

Източник: НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!